POLSKI

POLITYKA PARTII MIÐFLOKKURINN W REYKJAVIKU

Miðflokkurinn planuje zmierzyć się w mieście z następującymi problemami

Leif_Erikson_(2753572880)

Finanse

Zaufanie do władzy lokalnej jest warunkiem dobrych usług w zakresie zarządzania finansami.

 • Partia Centrum (Miðflokkurinn) zamierza dokonać analizy systemu zarządzania miastem, identyfikacji każdej jego części i ustalić priorytety w zakresie finansowym.
 • Miðflokkurinn zamierza realizować politykę ,,stop-zatrudnieniu” w administracji miasta.
 • W celu zakupu najlepszych produktów i usług dla Miasta Reykjavik ,Miðflokkurinn planuje wprowadzenie nowych procedur w zakresie zamówień, narzędzi, które zapewniają widoczność, przejrzystość i umiejętności analityczne.
 • Miðflokkurinn planuje ograniczyć przejazdy tranzytowe na drogach miejskich tylko do niezbędnych i zaostrzyć kontrolę nad nimi.
 • Miðflokkurinn zamierza, dzięki tym zabiegom, obniżyć stawkę podatku w drugiej połowie kadencji, bez pogorszenia podstawowych usług.

Edukacja

Reykjavik jako stolica ma być liderem w prowadzeniu szkół podstawowych i przedszkoli oraz postawć sobie rygorystyczne wymagania, dotyczących jakości w szkołach pod zarządem miasta.

 • Miðflokkurinn planuje umieścić ucznia na pierwszym miejscu i zapewnienie tym, którzy tego potrzebują indywidualnego toku nauczania .
 • Miðflokkurinn planuje zwiększyć niezależność szkół podstawowych i decentralizację.
 • Miðflokkurinn planuje poważną reorganizację polityki edukacyjnej bazując na doświadczeniach z ostatnich lat. Należy położyć nacisk na naukę czytania, liczenia i isladzkiego.
 • Miðflokkurinn planuje zwiększyć znaczenie przedmiotów praktycznych , sztuki i sportu.
 • Miðflokkurinn chce bezpłatnej edukacji w zakresie materiałów dydaktycznych i posiłku.
 • Miðflokkurinn zamierza promować szkołę zawodową w mieście o różnorodnych kierunkach kształceniai i dającą zwiększone możliwości wyboru pracy.
 • Miðflokkurinn zamierza promować rozwiązania dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami.
 • Miðflokkurinn planuje reorganizację pracy przedszkoli.

Nie uczymy się dla szkoły, uczymy się aby wiedzieć o życiu!

Pomoc Społeczna

Miðflokkurinn zauważa rosnące problemy zażywania narkotyków oraz wzrostu ilości bezdomnych i planuje promować walkę z marazmem społecznnym.

 • Miðflokkurinn zamierza podkreślić iż Miasto Reykjavik domagać się współpracy SAA i innymi specjalistami, w porozumieniu z państwem i innymi gminami.
 • Miðflokkurinn zamierza ustanowić skuteczną pomoc dla osób, które wracają do społeczeństwa po leczeniu lub kuracji odwykowej.
 • Miðflokkurinn uczyni dyrektorów odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów zastraszania w szkołach miejskich.
 • Miðflokkurinn zamierza promować trwałe rozwiązania kwestii bezdomnych i włóczęgów we współpracy ze specjalistami i organizacjami.
 • Miðflokkurinn zamierza aby Miasto Reykjavik zapewniło wysoką jakość usług zdrowia psychicznego, gdzie pacjent traktowany jest z szacunkiem. Nacisk zostanie położony na prewencję, edukację, wczesną interwencję i towarzyszenie na wszystkich poziomach edukacji.
 • Miðflokkurinn zamierza promować systemu mieszkań komunalnych.
 • Miðflokkurinn zamierza promować usługi pielęgniarek psychiatrycznych i / lub psychologów w szkołach podstawowych i średnich. Ważne, aby dzieci wiedziały, że choroba psychiczna nie jest tabu i że to normalne aby o niej mówić.
 • Miðflokkurinn zamierza stworzyć rezerwę zasobów w celu pomocy dla dzieci i młodzieży, które podlegają narkomanii oraz zwiększenia terapii rodzinnej związanej z tymi zagadnieniami.
 • Miðflokkurinn będzie dążyć aby Barnavernd ( służby ochrony dzieci) wróciły do centrum serwisowego miasta, aby powiększyć więź z mieszkańcami i współpracę z władzami dzielnicy.
 • Miðflokkurinn chce wprowadzić nowy system prewencji policji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

PLANOWANIE

Miðflokkurinn podkreśla, że planowanie jest w rękach miasta i prawo jego dotyczące powinno być zweryfikowane wyborach komunalnych.

 • Miðflokkurinn planuje przeznaczyć rejon Keldur dla nowego szpitala krajowego i budownictwa mieszkaniowego.
 • Miðflokkurinn planuje odejść od obecnej strategii ,,plomb” w budownictwie i skupić się na rozwoju nowych dzielnic, takich jak Úlfarsárdalur i Kjalarnes z ekonomicznymi cenami mieszkań jako polityką przewodnią.
 • Miðflokkurinn planuje zwiększyć liczbę zasobów mieszkalnych dla osób starszych, a także domów stałej opieki na obszarach takich jak Stekkjarbakki, Mjódd i Keldur. Ułatwienia i dodatkowe usługi dla tej grupy wiekowej umożliwią dłuższy pobyt we własnym domu .
 • Miðflokkurinn zamierza stworzyć taki plan zagospodarowania miasta, że duże zakłady pracy zostaną rozproszone po całym mieście ,co ułatwi komunikację, w godzinach szczytu.

Transport i komunikacja

 • Miðflokkurinn planuje zniesienie taryf w przewozie osób niepełnosprawnych i reorganizację tych służb.
 • Miðflokkurinn zapewni wszystkim zamieszkałym w Reykjaviku bezpłatną komunikację autobusową w ramach zwiększania udziału transportu publicznego w ogólnej liczbie przewozów.
 • Miðflokkurinn zamierza promować rozwój transportu publicznego i przystanków autobusowych w stolicy, ale odrzuca najnowsze plany Linii Miejskiej (Borgarlina).
 • Miðflokkurinn zamierza rozwiązać problem ciągłości przepływu ruchu w mieście poprzez optymalizację świateł komunikacyjnych, rond i / lub wiaduktów.
 • Miðflokkurinn skupi się na relizacji rozbudowy Sundabraut i Sundagöng.FOOTNOTE: Footnote
 • Miðflokkurinn zamierza utrzymać lotnisko na Vatnsmýri jako związane z rozwojem transportu i lotów biznesowych.
 • Miðflokkurinn będzie wspierać w przyszłości dalszy rozwój portu Faxaflóahafn .
 • Miðflokkurinn zapewni, że miasto i jego ulice będą systematycznie i regularnie sprzątane a jego ulice, drogi i chodniki należycie utrzymane.
 • Miðflokkurinn będzie wspierać rodziny transport i podejdzie z należytą uwagą do problemów bezpieczeństwa pieszych.

Obietnice

Miðflokkurinn zamierza:

 • Finanse są priorytem w stolicy.
 • Zwiększenie budownictwa mieszkaniowego dla rodzin i młodych ludzi na przedmieściach
 • Bezpłatna szkoła podstawowa z zakresie materiałów dydaktycznych i posiłku.
 • Nowy Szpitala Narodowy na Keldur
 • Stanie na straży lotniska jako serca całej populacji w stolicy.
 • Rozbudowa systemu komunikacyjnego i i skrócenie czasu podróży dla samochoów osobowych.
 • Bezpłatny transport autobusowy dla zamieszkałych w Reykjaviku
 • Podwojenie kwoty na karcie rekreacyjnej z 50.000kr na 100.000kr
 • Zwiększenie liczbę lekcji z zakresu zajęć praktyczno-technicznych i sztuki w szkołach podstawowych
 • Poprawienie programu szkolenia zawodowego dla 13 do 18 lat w celu zwiększenia możliwości wyboru zatrudnienia,